Giriş Yap

1977 PROF.DR.MEHMET SEMİH GEMALMAZ

1977 PROF.DR.MEHMET SEMİH GEMALMAZ

1959 Erzurum doğumlu ve liseyi Bursa Anadolu Lisesi'nde okudu.(1977) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden (1984) mezun oldu. 1987 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989 yılında doktor oldu. 1989 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1991 yılında doçent oldu. Çalışmaları, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku üzerinde yoğunlaştı. 1988-89 akademik yılından başlayarak İngiltere’de konuk akademisyen olarak çalışmalar yaptı ve bu alanda dersler verdi. İnsan hakları konusunda bilimsel ve mesleki nitelikli ulusal ve uluslararası sempozyumlara katıldı ve bildiriler sundu. Bilimsel ve meslekî dergilerde yer alan makale ve incelemelerinin yanı sıra kitaplar da yayımladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. Üniversite yönetiminin baskıları sonucu 2013 yılında üniversiteden ayrıldı.

Yayınları : Türkiye’de Basın Özgürlüğü Mevzuatı (Dr. Osman Doğru ile, 1990), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda İşkencenin Önlenmesi (1990), Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Latin Amerika’da İnsan Hakları (1991), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Olağanüstü Rejim Standartları (1991), Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı (1993), Temel Belgelerle İnsan Hakları Maddi Hukuk, Temel Belgelerle İnsan Hakları Usul Hukuku 1-2, Anayasada Olağanüstü Rejim-Demokratikleşmede Sivil Toplum, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Kararları 1- 2- 3, Türkiyenin Demokrasi Sorunu, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye 1- 2, İnsan Hakları Belgeleri, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri, Türkiye’de Ölüm Cezası I-II, Ölüm Cezasına İlişkin Ulusalüstü Belgeler, İşkence Yasağına İlişkin Ulusalüstü Belgeler, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi: İnsan Hakları Komitesi Kararlarında Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Ulusalüstü Belgeler ve İngilizce olarak da The İntitutionalisation Process of the Turkish Type of Democracy: A Politico-Juridical Analysis of Human Rights (1989).
Fotoğraflar


    Sosyal Medyada Paylaş

Haberler için kaydolun!

BAL’lılardan haberdar olmak için abone olun